Fællesarrangementer

Babysalmesang for alle 7 sogne i Blåbjerg: Forældre til børn i alderen 2 – 12 måneder indbydes til babysalmesang i Nr. Nebel kirke.

Hvad er babysalmesang? 

Til babysalmesang synger vi for børnene. Det handler ikke om, hvordan du synger, man synger bare så godt man nu kan, og salmerne læres undervejs.

Vi synger det første vers af en salme eller børnesang, og for at påvirke flere sanser laver vi fagter til nogen af sangene, blæser sæbebobler, leger med farvestrålende tørklæder, ligesom forskellige rytmeinstrumenter benyttes.

For dit barn er din stemme den vigtigste i verden.

Torsdage, kl. 10.00 – 10.45 i Nr. Nebel kirke og derefter kaffe kl. 10.45 – 11.30 samme sted.

Første gang torsdag d. 7. september kl. 10.00, øvrige datoer: 
14. 9.
21. 9.
28. 9. 
5. 10.
12. 10.
26. 10.
2. 11. 
9. 11. 
16. 11.

Afslutning lørdag d. 25. 11. kl. 10.00.

Medbring tæppe eller dyne, som dit barn kan ligge på

For mere info/tilmelding kontakt organist Marie Madsen, email: karenmarie_madsen@hotmail.com